УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 

  15 грудня 2015 року на базі Кіровоградського державного будинку

  художньої та технічної творчості відбувся обласний збір ради

  учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних

  закладів.

 

За результатами виборів було обрано:

Голова:

Глушков Костянтин («Професійно-технічне училище № 5 м. Світловодськ»).

Заступники:

Пєтухова Наталя (Професійно-технічне училище смт Новгородка) – І заступник;

Самарін Андрій (ДНЗ «Кіровоградське вище професійне училище №4») – ІІ заступник.

 

 


 

Меморандум про спільні наміри

 

        Департамент освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

    Обласна рада учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів.

          (далі - Сторони)

            уклали цей Меморандум про наступне:

     1.  Сторони, укладаючи цей Меморандум, заявляють, що тільки об'єднання спільних зусиль найповніше сприятиме формуванню у учнівської молоді активної громадянської позиції, створить умови для самореалізації, надасть можливість отримання додаткової освіти, сприятиме розвитку учнівського руху в Україні та Кіровоградській області зокрема.

     2.  Сторони визнають одне одного як рівноправних партнерів в організації спільних програм та проектів.

      3.   Сторони визначають основоположними засадами співпраці:

    -   взаємну поінформованість;

   -   взаємне представництво при проведенні заходів, передбачених планом спільних дій;

    -   толерантність.

      4.    Сторони взаємно зобов’язуються: 

  -   поважати інтереси один одного і неухильно дотримуватись прав, свобод і обов’язків громадян України, які гарантовані Конституцією України та чинним законодавством;

  -   сприяти створенню широкого діапазону умов для підтримки руху учнівського самоврядування на всіх рівнях;

  -   будь-яке рішення, що стосується діяльності безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;

  -   постійно інформувати сторони про свою діяльність, прийняті рішення та їх результати в рамках реалізації плану спільних дій;

    -   ініціювати та підтримувати всі форми співпраці.

      5.     Для реалізації положень цього Меморандуму Сторони домовилися:

    -   щорічно складати план спільних дій на рік;

   -  змінювати і доповнювати надалі умови цього Меморандуму тільки за спільною згодою Сторін, при чому зміни й доповнення можуть бути направлені лише на розширення повноважень і прав Сторін, удосконалення спільної діяльності.

   6.   Цей Меморандум вступає в силу з моменту підписання її Сторонами та не обмежується терміном дії.

     7.    Цей Меморандум складено в двох примірниках, що мають однакову силу, по одному для кожної із Сторін.

 

                    

     


 

     


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


25 грудня 2013 року на базі Кіровоградського будинку художньої та технічної творчості з метою виховання соціально активної молоді й обміну досвідом роботи з учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів регіонів України відбулась відеоконференція лідерів учнівського самоврядування за участі Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

 

Кіровоградську область представляли:

  Сокольницький Вадим – голова обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів;

     Бурбелюк Тетяна - І-ий заступник голови ОРУС ПТНЗ;

     Зубченко Андрій – голова комісії спорту та туризму ОРУС ПТНЗ;

     Кравелідзе Вадим – голова комісії екології та здорового способу життя ОРУС ПТНЗ

     Танасієнко Євген – голова комісії преси та інформації ОРУС ПТНЗ.

   Під час роботи відеоконференції представники кожної з областей мали змогу ознайомитись з роботою учнівського самоврядування Миколаєва, Херсона, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

     Представники областей поділились враженнями про діяльність Всеукраїнської Ради учнівського самоврядування професійно-технічних  навчальних закладів та запропонували у лютому 2014 року провести відеоконференцію з найбільш актуальних соціальних питань, які на сьогоднішній день турбують молодь.

 

 


  ЗАТВЕРДЖУЮ                                                  ПОГОДЖУЮ

                      

 

 

ПЛАН

спільних дій департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації

та обласної ради учнівського самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Кіровоградщини

на 2014 рік

 

Січень

Круглий стіл «Професійно-технічна освіта Кіровоградщини: сучасний стан та перспективи розвитку».

 

Лютий

Підготовка та проведення «Школи лідерів».

 

Березень

Конкурс «Міс ПТНЗ».

 

Квітень

Спортивне свято «Ігри патріотів».

 

Травень

Вистава-реквієм «Ніхто незабутий, ніщо незабуто».

 

Червень

Підготовка та проведення «Школи лідерів» .

 

Вересень

Круглий стіл «Держава. Людина. Право».

 

Жовтень

Спільне засідання учнівської, батьківської та педагогічної громадськості.

 

Листопад

КВК.

 

Грудень

Конкурс «Містер ПТНЗ».